• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De liefde van Christus en de Kerk verbindt ons

Het is niet mijn bedoeling in deze brief alles te bespreken wat de rijkdom vormt van het leven en de bediening van de priesters. Ik verwijs hiervoor naar de gehele overlevering van het leergezag van de Kerk en in het bijzonder naar de leer van het Tweede Vaticaans Concilie welke vervat is in meerdere documenten, vooral de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
en de decreten 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
en 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
. Ook verwijs ik u naar de encycliek van mijn voorganger Paulus VI H. Paus Paulus VI - Encycliek
Sacerdotalis Caelibatus
Over het priestercelibaat
(24 juni 1967)
. Veel gewicht wil ik ook hechten aan het document Bisschoppensynodes
De Sacerdotio Ministeriali - Ultimis temporibus
Document over het ambtelijk priesterschap (2e Algemene Bisschoppensynode) (30 november 1971)
dat Paulus VI heeft goedgekeurd als samenvatting van de besprekingen van de bisschoppensynode van 1971. Want al had deze synodezitting waaruit dit document is voortgekomen, slechts raadgevende kracht, toch vinden we hierin uitspraken van het grootste belang over alles wat behoort tot de eigen aard en dienst van de priesters in de wereld van deze tijd. Verwijzend naar al deze bronnen die u reeds kent, wil ik in deze brief slechts enkele punten bespreken, welke mij van groot belang lijken in deze tijd zowel voor de Kerk als voor de mensheid. Mijn woorden komen voort uit liefde voor de Kerk welke haar zending voor de wereld alleen maar kan vervullen, als zij, bij alle menselijke zwakheid, haar trouw aan Christus bewaart. Ik ben mij ervan bewust te spreken tot hen die door de liefde van Christus ertoe gedreven zijn, zich te wijden aan de dienst van de Kerk en in die Kerk aan de dienst van de mensen, om bij te dragen aan de beantwoording van de grote vragen, vooral de vragen die betrekking hebben op hun eeuwig heil. Hoewel ik eerst meerdere geschreven bronnen en kerkelijke documenten genoemd heb, wil ik toch vooral uitgaan van die levende bron, namelijk onze gemeenschappelijke liefde voor Christus en zijn Kerk. Want deze liefde vloeit voort uit de genade van de roeping tot het priesterschap en vormt de hoogste gave van de Heilige Geest.6

Document

Naam: NOVO INCIPIENTE
Aan de priesters op Witte Donderdag 1979
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 april 1979
Copyrights: © 1979, Archief van de Kerken, p. 415-430
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam