• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GRAZIE
Kerstontmoeting met de Curie

Dank aan alle aanwezigen
Heb dank, Heer Kardinaal-Deken, voor uw wensen en uw nobele woorden. Het heilig college, dat wij hier zo talrijk en waardig vertegenwoordigd zien, de leden van de Anticamera met de Romeinse Prelatuur, die zo goed als voltallig bij deze uitwisseling van de Kerstwensen aanwezig zijn, hebben een eminentie vertolker gevonden in het aanbieden van wensen, die wij zeer hoogschatten vanwege zijn herkomst en hun betekenis, en die door hun getuigenis van trouw en toewijding een steun zijn voor de menselijke zwakheid van onze geringe krachten. En door de hulp van het gebed, dat aan deze wensen hun zin en hun uitwerking geeft, vormen ze voor ons een grote bemoediging in het zware apostolisch ambt, dat ons geheel in beslag neemt. Dank voor zoveel goedheid en voor deze geestelijke deelname aan ons nederig dienstwerk als paus.
Het is voor ons een vreugde in deze gezamenlijke wensen, die door het woord en het hart van de Kardinaal-Deken zijn samengebundeld tot een enkel gevoel en een enkele stem, de eensgezinde uitdrukking te zien van het H. College en daarnaast van de Romeinse Prelatuur met de hoofden en de andere officials van de verschillende Congregaties, Bureaus, Vicariaten, Commissies, Administraties, die alle tezamen de Romeinse Curie uitmaken, waarvan de paus zich bedient in de uitoefening van zijn zending bij het besturen en dienen van de katholieke Kerk.
Wensen en aansporingen van de Paus
Ook wij willen deze gunstige gelegenheid benutten om aan de hooggeëerde aanwezigen en aan de verschillende instanties en organen, die zij vertegenwoordigen, onze beste wensen aan te bieden, samen met onze dank voor het werk, dat ieder persoonlijk verricht in dienst van H. Stoel, en voor de manier, waarop dit werk wordt verricht, met toewijding en volharding, die zich niet beperken tot de onmiddellijke beroepsplicht, maar de zaak van het koninkrijk Gods op het oog hebben, de bloei van de heilige Kerk en de Glorie van Christus, die wij allen met trouwe liefde willen dienen. Het zij ons vergund om op een moment als dit, waarop het hart gemakkelijk openstaat voor woorden, waarvoor geen plaats is in het prozaïsche en jachtige van het gewone leven, u allen, vereerde medebroeders en beminde zonen, aan te sporen tot edelmoedige volharding, tot een voortdurende vervolmaking, tot een verstandig streven om aan uw persoonlijke arbeid een ideële en geestelijke waarde te geven. Dan zal onze Romeinse Curie zich steeds meer tonen als een onmisbaar werktuig, een goed geordend lichaam, een voorbeeldige staf van medewerkers rond de Stoel van Sint-Petrus, in zijn herderlijke taak voor het welzijn van de heilige Kerk.

Document

Naam: GRAZIE
Kerstontmoeting met de Curie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0720, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam