• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Die gouden spiritualiteittekst, die het boekje uit de late middeleeuwen is met de titel Navolging van Christus, schrijft hierover:

"De edele liefde van Jezus drijft ons ertoe grote dingen te bewerken en spoort ons aan naar steeds volmaaktere dingen te verlangen. De liefde wil blijven bij wat boven is en door niets opgehouden worden wat van omlaag is. De liefde wil vrij zijn en ontdaan van elke wereldse genegenheid... de liefde immers is uit God geboren en kan geen rust vinden tenzij in God, voorbij aan alle geschapen dingen. Wie liefheeft vliegt, snelt voort, is blij en vrij, en wordt door niets opgehouden. Hij geeft alles voor allen, en heeft alles in elk ding, omdat hij rust in Hem die alleen groot is en die alle dingen te boven gaat, aan Wie alle goed ontspringt en uit Wie het voortkomt" Thomas à Kempis, Over de Navolging van Christus, De Imitatio Christi. boek III, hfdst. 5.

Is er een beter commentaar op het "nieuwe gebod" waarover Johannes spreekt?

Bidden wij de Vader dat we er naar kunnen leven, al is het altijd op onvolmaakte wijze, zo intens, dat we er degenen die wij op onze weg ontmoeten mee besmetten.

Document

Naam: H. JOHANNES, ZIJN ONDERRICHT
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 augustus 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr., nummering en alineaindeling door de vertaler
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam