• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sommige "de facto verbintenissen" zijn duidelijk het gevolg van een weloverwogen keus. De facto verbintenis als proef komt frequent voor bij diegenen die van plan zijn in de toekomst te trouwen, maar op voorwaarde van een experimenteel huwelijk zonder een huwelijksband. Zij is een voorwaardelijke tussenstap naar het huwelijk, te vergelijken met een proefhuwelijk H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 80; maar met het verschil dat zij een zekere sociale erkenning verlangt.

Sommige personen die samenleven rechtvaardigen hun keus met economische motieven of om rechtsproblemen te vermijden. Maar heel vaak liggen de echte motieven veel dieper. Het komt niet zelden voor dat achter dit voorwendsel een mentaliteit schuilgaat, die weinig waarde toekent aan seksualiteit. Deze mentaliteit berust op pragmatisme, hedonisme en een opvatting van liefde zonder enkele verantwoordelijkheid. Hierdoor kan men een stabiele verbintenis, de verantwoordelijkheden, de rechten en de plichten vermijden die inherent zijn aan authentieke echtelijke liefde.

In andere gevallen komen de facto verbintenissen voor tussen gescheiden personen. Zij vertegenwoordigen dus een alternatief huwelijk. Door de wetten die scheiden makkelijk maken, verliest het huwelijk zijn identiteit in het geweten van het individu. Hierdoor moet men benadrukken dat het verlies van het vertrouwen in het instituut van het huwelijk ook veroorzaakt kan zijn door een negatieve ervaring, een eerdere traumatische echtscheiding of door de scheiding van de ouders. Dit verontrustend fenomeen is vrij gangbaar geworden in de ontwikkelde landen.

Het komt niet zelden voor dat personen samenwonen omdat zij ronduit duidelijk willen maken dat zij weigeren te trouwen uit ideologische motieven. Het gaat hier om een alternatieve keus, preciezer gezegd een wijze om seksualiteit te beleven. Deze personen vinden het huwelijk onacceptabel, in strijd met hun ideologie, als een "ontoelaatbare schending van hun persoonlijke welzijn", of zelfs als "de ondergang van de gepassioneerde liefde", al deze uitdrukkingen geven blijk van een miskenning van de echte aard van de menselijke liefde met haar onzelfzuchtigheid, haar waardigheid en haar schoonheid in de duurzaamheid en trouw van menselijke relaties.

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam