• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In dit licht is de preventieve werking van de gezinscatechese belangrijk. Daarom is de getuigenis van christelijke gezinnen onontbeerlijk, zowel jegens hun eigen kinderen als tegenover de maatschappij waarin zij leven. De priesters moeten niet de enigen zijn die het gezin verdedigen: de gezinnen zelf moet het respect voor hun rechten en identiteit opeisen. Tegenwoordig nemen de gezinscatecheses de eerste plaats in in de pastorale zorg. Men bespreekt er de realiteit van het gezin op een algemene, complete en systematische wijze door haar te onderwerpen aan de criteria van het geloof en worden bezien in het licht van het woord van God, kerkelijk geïnterpreteerd, trouw aan het Leergezag van de Kerk. Dit catechetisch proces wordt door de legitieme en bekwame priesters vervuld die werkelijk helpen de reddende waarheid over de mensheid te verdiepen. Men moet zich ervoor inzetten de rationaliteit en de geloofwaardigheid van het Evangelie aan te tonen inzake het huwelijk en het gezin door het onderwijssysteem van de Kerk te reorganiseren. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 97 De uitleg van het huwelijk en het gezin vanuit een correct antropologische visie laat geen ruimte vrij voor verrassingen, zelfs bij Christenen die ontdekken dat het niet slechts een kwestie van geloof is. Zij vinden er de redenen om hun geloof en handelswijze te versterken door een persoonlijke getuigenis van hun leven aan te bieden en door een apostolische missie specifiek voor leken te vervullen.

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam