• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men moet onderscheid maken tussen diverse elementen onder de kwetsbare factoren, die voortkomt uit de "de facto verbintenissen", gekenmerkt door een liefde, zogehete "vrij" en ontkent of weigert de juiste en kenmerkende band van de echtelijke liefde. Men moet bovendien, zoals wij in het bovenstaande hebben gezien, onderscheid maken tussen de "de facto verbintenissen", waar sommigen zich gedwongen in bevinden vanwege een moeilijke situatie, en die gewenst zijn door henzelf vanwege "een minachtende, protesterende of afkeurende houding tegenover de maatschappij, het instituut van het gezin, de sociologische politieke orde of louter om het plezier". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 81 Tenslotte moet men de kwestie overwegen van degenen die gedwongen worden tot een de facto verbintenis door onwetendheid en extreme armoede, vaak ook door levensomstandigheden veroorzaakt door werkelijke onrechtvaardigheden of vanwege een zekere psychologische onvolwassenheid, waardoor men aarzelt en bevreesd is om een stabiele en definitieve verbintenis aan te gaan". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 81

Bijgevolg moeten het ethische inzicht, de pastorale houding en de christelijke betrokkenheid in het politieke leven rekening houden met de verscheidenheid aan situaties die door de algemene term "de "de facto verbintenissen"" wordt aangeduid, zoals in het voorgaande wordt beschreven [[a:4-8]]. Onafhankelijk van hun oorsprong betekenen deze de "de facto verbintenissen" "moeilijke pastorale problemen vanwege de ernstige gevolgen die eruit voortvloeien, zowel op het religieuze en morele terrein (verlies van de godsdienstige betekenis van het huwelijk, gezien vanuit het licht van Gods Verbond met zijn volk; het ontbreken van de sacramentele genade; grote schandalen) als zelfs op het sociale terrein (vernietiging van het begrip gezin; afzwakking van de betekenis van trouw, zelfs tegenover de samenleving; mogelijk psychologische trauma's bij de kinderen; bevestiging van het egoïsme) ". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 81 Daarom is de Kerk extra bezorgd over de verspreiding van het fenomeen van niet huwelijkse verbintenissen en vooral over het morele en pastorale aspect van dit fenomeen.

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam