• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De christelijke gemeenschap voelt zich aangesproken door het fenomeen van de "de facto verbintenissen". Deze verbintenissen verstoken van elke wettelijke institutionele band - civiel noch religieus - is een steeds vaker voorkomend fenomeen waaraan de Kerk haar pastorale aandacht aan moet schenken H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 81. Niet alleen door de nadruk te leggen op het verstand, maar vooral ook op de "luister van de waarheid", die hem geschonken wordt door het geloof, kan de gelovige op de juiste wijze de dingen bij hun naam noemen: het goede goed en het slechte slecht. In de huidige context doordrongen van relativering en steunend op het afzwakken van alle verschillen - zelfs essentiële - tussen het huwelijk en de "de facto verbintenissen", moet getuigen van een grote wijsheid en van een moedige onafhankelijkheid om te vermijden dat men zich leent tot dubbelzinnigheden of compromissen, wetende dat "het grootste gevaar dat de mens kan treffen" is "verwarring omtrent het goede en het kwade die het onmogelijk maakt om de morele orde van het individu en van de samenlevingen vast te stellen en te handhaven H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 93". Vanuit een juiste christelijke overweging gezien de tekenen destijds en tegenover de schijnbare vertroebeling van de diepe waarheid van de menselijke liefde in de harten van velen van onze tijdgenoten is het noodzakelijk om terug te keren naar de pure wateren van het Evangelie.

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam