• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vanwege ditzelfde principe heeft de christelijke gemeenschap het instituut van het huwelijk ingesteld, als efficiënte blijk van eenheid met Christus en zijn Kerk. Jezus Christus heeft het huwelijk verheven tot het plan van een verlossing brengende gebeurtenis in de nieuwe orde verbonden aan de economie van de Verlossing. Anders gezegd, het huwelijk is een sacrament van het Nieuwe Verbond. Concilie van Trente, 7de Zitting - Decreet over de Sacramenten, Sessio VII - Decretum de Sacramentis (3 mrt 1547) Concilie van Trente, 24e Zitting - Leer over het Sacrament van het Huwelijk, Sessio XXIV - Doctrina de sacramento matrimonii (11 nov 1563) Het betreft een essentieel punt om de inhoud en het belang te begrijpen van het huwelijksverbond tussen twee gedoopte personen. Van zijn kant heeft het kerkelijk Leergezag goed omschreven dat "van alle sacramenten die van het huwelijk een specifieke plaats inneemt als het waarachtige sacrament dat reeds bestaat sinds de schepping en dat het huwelijksverbond is ingesteld door de Schepper vanaf het allereerste begin." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 68

In het hart van een vaak ontchristende samenleving, die probeert afstand te nemen van de waarden van de menselijke waarheid, is het tegenwoordig noodzakelijk aan te dringen op de inhoud van dit "huwelijksverbond, waardoor man en vrouw zich voor hun leven verenigen, verordonneerd door zijn natuurlijke aard tot welzijn van de echtgenoten en van de opvoeding van de kinderen", Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1055. par. 1 Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1601 zoals zij door God is ingesteld "sinds het begin" Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48-49 in de natuurlijke orde van de Schepping. Dit vraagt om een beheerste overweging niet alleen door de trouwe gelovigen, maar ook door hen die tegenwoordig afstand genomen hebben van het belijden van het geloof, zij die geen geloof hebben of zij die andere godsdiensten aanhangen: kortom door alle mensen, man en vrouw, lid van een civiele gemeenschap en verantwoordelijk voor het algemeen welzijn. Men moet denken aan de aard van het gezin gebaseerd op het huwelijk, met het niet alleen historische en conjuncturele karakter, maar het ontologische, dat boven de veranderingen door de tijd, van plaats en cultuur staat, net zoals het juridische element dat eruit voortkomt.

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam