• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Kortom het menselijke, sociale en materiele bevorderen van het gezin gebaseerd op het huwelijk en de juridische bescherming van de componenten waaruit het in zijn unitaire karakter is samengesteld is niet alleen een weldaad voor elke individueel gezinslid, maar ook voor de structuur en in het algemeen voor het goed functioneren van de interpersoonlijke verhoudingen, het machtsevenwicht, het garanderen van de vrijheid, de opvoedkundige belangen, de identiteit van de burgers en de verdeling van de functies over de diverse sociale instituten: "De rol van het gezin is bepalend en onvervangbaar om de levenscultuur op te bouwen." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 92. Men moet niet vergeten dat als er een crisis in het gezin is geweest, in sommige omstandigheden en voor bepaalde aspecten, het een van de oorzaken is van een toenemend ingrijpen van de Staat op terreinen eigen aan de staat en het is ook zeker waar dat in menige andere gevallen en met andere aspecten, de initiatieven van de wetgevers problemen en vaak zelfs een breuk in talrijke huwelijken en families hebben bevorderd of geprovoceerd. "De ervaring in verschillende culturen door de hele geschiedenis heen heeft aangetoond dat voor de samenleving noodzakelijk is om het instituut van het huwelijk te erkennen en te verdedigen (...) De samenleving en in het bijzonder de Staat en de internationale organisaties moeten het gezin beschermen door politieke, economische, sociale en juridische maatregelen, die als doel hebben de eenheid en stabiliteit van het gezin te versterken opdat zij haar specifieke taak kan uitvoeren." Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 1. H-I

Het is tegenwoordig meer dan ooit nodig - voor het gezin en de gehele samenleving - dat zeer veel aandacht wordt besteed aan de huwelijks- en gezinsproblemen die men tegenwoordig het hoofd moet bieden met alle respect voor hun vrijheid. Daarom is een wetgeving nodig die de essentiële elementen beschermt zonder hun vrijheid van besluitvorming te beperken, vooral wat het werken van vrouwen betreft, want het is onverenigbaar met de huwelijkse staat en het moederschap, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 23-24 de "succescultuur" die verhindert dat in het actieve leven hun professionele verplichtingen te verenigen zijn met hun gezinsleven, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 25 het besluit kinderen te krijgen dat de echtgenoten volgens hun geweten moeten nemen, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 28-35 Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 3 de permanente bescherming waar de getrouwde paren legitiem naar streven Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 20 Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 6, vrijheid van religie en de waardigheid en rechtsgelijkheid, Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 2. b. en c. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 7 de principes en de gewenste opleidingskeuzes voor de kinderen, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 36-41 Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 8-12 fiscale behandeling en andere beschikkingen voortvloeiend uit het huwelijk (successie, huisvestiging, enz.), beschikking inzake wettelijke autonomie van het gezin, en tenslotte respect en ondersteuning van hun politieke initiatieven, speciaal die het gezinsleven raken. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 42-48 Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 8-12 Vandaar de noodzaak een duidelijk onderscheid vast te stellen op het sociale vlak tussen de verschillende fenomenen in hun juridische aspecten en in hun bijdrage aan het algemeen welzijn en hen aldus te behandelen. "De institutionele waarde van het huwelijk moet door de overheid worden ondersteund; de situatie van ongetrouwde paren moet niet op hetzelfde niveau worden geplaatst als een naar behoren gesloten huwelijk." Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 1. c

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam