• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De waardigheid van de mens eist dat zij geboren wordt uit ouders die in de echt verbonden zijn; uit de intieme, totale, wederzijdse en duurzame vereniging - opeisbaar voor de rechtbank - voortvloeiend uit de huwelijkse staat. Het is derhalve een weldaad voor kinderen. Deze afkomst is de enige die werkelijk in staat is de identiteit van de kinderen te waarborgen, niet alleen vanuit genetisch en biologisch oogpunt, maar ook vanuit het biografische en historische perspectief gezien. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 9-11 Bovendien vormt het huwelijk de menselijke en geciviliseerde omgeving die het meest geschikt is om kinderen in te ontvangen: die zich het beste leent voor de affectieve zekerheid, die het beste de eenheid garandeert en de continuïteit van het sociale en opvoedkundige proces. "De band tussen de moeder en het ontvangen kind en de onvervangbare functie van de vader verlangen dat een kind wordt ontvangen in een gezin dat hem zoveel mogelijk de aanwezigheid van de beide ouders garandeert. De speciale bijdrage die zij het gezin bieden en daarmee de samenleving, is de meeste hoogachting verschuldigd." H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Over de H. Familie (26 dec 1999), 2. Tot slot, de ononderbroken continuïteit tussen de huwelijkse staat, het ouderschap en bloedverwantschap (afstammingsverwantschap, broeder- en zusterschap, enz.) voorkomt voor de samenleving talrijke en ernstige problemen die zich voordoen als de keten van deze diverse elementen wordt verbroken en wanneer ieder onafhankelijk van elkaar handelt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 21 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 13-15

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam