• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het huwelijk is gebaseerd op wel omschreven antropologische grondbeginselen, welke het huwelijk onderscheiden van andere vormen van verbintenissen, die - behalve op het terrein van de concrete daad, van het "feitelijke" - verankerd zijn in het persoonlijke wezen van de vrouw en de man.

Onder deze vooronderstellingen vallen: gelijkheid van man en vrouw, want beiden "zijn gelijkwaardige personen" H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 8 "(alhoewel op verschillende wijzen): het complementaire karakter van de twee geslachten Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2333 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 8 die een natuurlijke liefde opwekt en kinderen voortbrengt; juist de mogelijkheid om elkaar lief te hebben, omdat men seksueel verschillend en complementair is opdat "deze genegenheid op zijn bijzondere wijze tot uitdrukking komt en in vervulling gaat door de huwelijksdaad" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 49; de mogelijkheid - die de vrijheid heeft - een stabiele en definitieve relatie op te bouwen, d.w.z. te danken is aan gerechtigheid Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2332 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het Tribunaal van de Romeinse Rota (21 jan 1999); en tenslotte de sociale aspect van het huwelijks- en gezinsleven, de vroegste omgeving waar de opvoeding geschiedt en dat het venster is op de maatschappij door middel van familierelaties (die bijdraagt aan de vorming van de identiteit van het individu) H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 7-8

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam