• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals alle andere menselijke problemen moeten ook die van de "de facto verbintenissen" benaderd worden vanuit rationeel oogpunt en nauwkeuriger gezegd, vanuit het "gezonde verstand" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 4. "men zoiets als een geestelijk erfgoed van de mensheid kan zien; net alsof we ons voor een impliciete wijsbegeerte bevinden, op grond waarvan iedereen zich ervan bewust is, deze beginselen, zij het in onduidelijke, niet doordachte vorm, te bezitten. Deze kennis zou, juist omdat zij op enigerlei wijze door allen gedeeld wordt, een soort referentiepunt van de verschillende wijsgerige scholen moeten zijn. Wanneer de rede in staat is, de eerste en algemene beginselen van het zijn te vatten en te formuleren en daarop op juiste wijze consequente, logische en ethische, conclusies te ontwikkelen, dan mag zij een 'rechte rede' of, zoals de antieke denkers haar noemden, orthos logos, recta ratio heten.". Met deze term uit de klassieke ethiek wil men aangeven dat de interpretatie van de werkelijkheid en het beoordelen van de drijfveer objectief moeten zijn, vrij van conditionering zoals buitensporige emotionaliteit, zwakheid tegenover pijnlijke situaties die een oppervlakkig begrip oproepen of zelfs nog de eventuele ideologische vooroordelen, de sociale en culturele druk, invloed van pressiegroepen of van politieke partijen. Het is waar dat de christen een visie heeft over het huwelijk en het gezin, waarvan de antropologische en theologische oorsprong harmonieus zijn wortels heeft in de werkelijkheid die voortkomt uit Godswoord, Traditie en van het Leergezag van de Kerk [2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
]. Echter het licht van het geloof leert dat het sacrament van het huwelijk niet iets uitgesteld is en er voor de uiterlijke vorm is, maar het is juist de natuurlijke werkelijkheid van de echtelijke liefde aanvaard door Christus als een teken en heilsmiddel in de orde van het Nieuwe Verbond. Het probleem van de "de facto verbintenissen" kan en moet dientengevolge benaderd worden vanuit het gezonde verstand. Het is niet zo zeer een kwestie van christelijk geloof als wel van rationaliteit. De tendens om op dit punt de confessionele "katholieke gedachte" tegenover de "leken gedachte" te plaatsen is een vergissing. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 23. "De verhouding van geloof en wijsbegeerte stoot in de verkondiging van de gekruisigde en opgestane Christus op de klip waarop ze schipbreuk kan lijden. Maar achter de klip kan ze uitmonden in de oneindige zee van de waarheid. Hier blijkt duidelijk de grens tussen verstand en geloof, maar ook wordt er de ruimte zichtbaar waar beide elkaar kunnen ontmoeten." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 101. "Het Evangelie van het leven is niet alleen voor gelovigen: het is voor iedereen. De kwestie van het leven en van zijn verdediging en bevordering is niet voorbehouden aan Christenen alleen."

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam