• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat is dit trinitaire karakter dat de persoon van de Heilige Geest inbrengt in de relatie tussen de Vader en de Zoon? Is het de originele rol van de Geest in de heilseconomie ten aanzien van de missie en het werk van de Zoon? De Vader is oorspronkelijke liefde Vgl. 2 Kor. 13, 13 Vgl. 1 Joh. 4, 8-16 , de Zoon is "zijn geliefde Zoon" (Kol. 1, 13). Dus heeft een traditie die teruggaat tot Augustinus in de Heilige Geest, door wie "Gods liefde in ons hart is uigestort'' (Rom. 5, 5), liefde gezien als de eeuwige Gave van de Vader aan zijn "geliefde Zoon". (Mc. 1, 11)(Mc. 9, 7)(Lc. 20, 13)(Ef. 1, 6) H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. Ia, q. 36, a. 2, 4: In navolging van Augustinus, schrijf Thomas van Aquino: "Als wij van de Heilige Geest zeggen, dat hij in de Zoon woont, dan is dat op de manier waarop de liefde van iemand die liefheeft woont in de geliefde" Gregorius Palamas, Capita physica. XXXVI: blz. 150, 1144D-1145A: Deze leer van de Heilige Geest als liefde heeft Gregorius Palamas op harmonieuze wijze opgenomen in de Griekse theologie van de ekporeusis uit de Vader alleen: "De Geest van het hoogste Woord is als de onuitsprekelijke liefde van de Vader voor zijn Woord dat onuitsprekelijk is verwekt. Een liefde die dit woord en deze geliefde Zoon van de Vader voelt (chrètai) jegens die Vader: maar slechts zover hij de Geest met zich ziet komen (synproelthouta) van de Vader vandaan en nauw verwant in hem rust" De goddelijke liefde die zijn oorsprong vindt in de Vader rust in de 'Zoon van zijn liefde' om consubstantieel door die Zoon te bestaan in de persoon van de Geest, de Gave van Liefde. Dit houdt er rekening mee, dat de Heilige Geest, door liefde, het hele leven van Jezus oriënteert op de Vader ter vervulling van zijn wil. De Vader stuurt zijn Zoon (Gal. 4, 4) als Maria hem ontvangt door de werking van de Heilige Geest. Vgl. Lc. 1, 35 De Heilige Geest maakt Jezus bekend als Zoon van de Vader door op hem te rusten bij zijn doop. Vgl. Lc. 3, 21-22 Vgl. Joh. 1, 33 Hij stuurt Jezus de wildernis in. Vgl. Mc. 1, 12 Jezus komt terug, "vervuld van de Heilige Geest" (Lc. 4, 1). Dan begint hij zijn zending "in de kracht van de Geest" (Lc. 4, 14). Hij wordt vervuld van vreugde in de Geest, dankt de Vader voor zijn genadige wil. Vgl. Lc. 10, 21 Hij kiest zijn apostelen "door de Heilige Geest" (Hand. 1, 2). Hij drijft demonen uit door de Geest Gods (Mt. 12, 28). Hij biedt zich aan aan de Vader "door de eeuwige Geest" (Heb. 9, 14). Aan het kruis "beveelt hij zijn Geest" in de handen van de Vader (Lc. 23, 46). "In de Geest" daalde hij af naar de doden Vgl. 1 Pt. 3, 19 , en door de Geest werd hij uit de doden opgewekt Vgl. Rom. 8, 11 en "aangewezen als Zoon van God door Gods machtige daad" (Rom. 1, 4). Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld, Dominum et vivificantem (18 mei 1986), 18-24 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 438.689.690.695.727 Deze rol van de Geest in het innerlijkste menselijk bestaan van de mensgeworden Zoon van God baseert zich op een eeuwige trinitaire relatie waardoor de Geest, in zijn mysterie als Gave van Liefde, de verhouding kenmerkt tussen de Vader, als bron van liefde, en z1jn geliefde Zoon.

Document

Naam: DE GRIEKSE EN LATIJNSE TRADITIES AANGAANDE DE VOORTKOMST VAN DE HEILIGE GEEST
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Datum: 13 september 1995
Copyrights: © 1996, SRKK
Vert.: J. Jonk
Vertaaladviezen: dr. B. Groen, Instituut voor Oosters Christendom; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 24 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam