• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Vader verwekt de Zoon enkel door de Heilige Geest door hem heen te ademen (proballein in het Grieks) en de Zoon wordt enkel verwekt door de Vader voorzover de adem (probole in het Grieks) door hem heen gaat. De Vader is de Vader van de Ene Zoon enkel en alleen doordat hij voor hem en door hem de oorsprong is van de Heilige Geest. H. Cyrillus van Alexandrië, Thesaurus. XXXIV: PG 75, 577A: Cyrillus van Alexandrie zegt, dat "de Heilige Geest uit de Vader vloeit in de Zoon (en tooi Huooi)" De Geest gaat niet aan de Zoon vooraf, aangezien de Zoon de Vader, uit wie de Geest zijn oorsprong neemt, volgens de trinitaire orde als Vader karakteriseert. H. Gregorius van Nyssa, In orationem dominicam. PG 46, 1109BC: Gregorius van Nyssa schrijft: "De Heilige Geest, zegt men, is van de Vader, en ook zeker van de Zoon. Paulus zegc: 'Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe' (Rom 8,9). Dus is de Geest die van God (de Vader) is ook de Geest van Christus. Maar de Zoon die van God (de Vader) is, is niet, zegt men, van de Geest: de opeenvolgende orde in de relatie is niet omkeerbaar" (Fragment In orationem dominicam, aangehaald door Johannes Darnascenus) Maar het ademen van de Geest door de Vader vindt plaats door middel van en door (de twee betekenissen van dia in het Grieks) de verwekking van de Zoon, waar zij haar trinitaire karakter aan geeft. In deze zin spreekt Johannes Damascenus als hij zegt: "De Heilige Geest is een substantiële macht, gecontempleerd in zijn eigen onderscheiden hypostasis, die voortkomt uit de Vader en rust in het Woord" H. Johannes Damascenus, Over het rechte of orthodoxe geloof, De fide orthodoxa. l, 7: PG 94, 805B, B. Kotter, Berlijn 1973, blz. 16 H. Johannes Damascenus, Dialoog tegen de Manicheeërs, Dialogus contra Manichaeos. 5: PG 94, 1512B, B. Kotter, Berlijn 1981, blz. 354). H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. Ia, q. 36, a. 2, 4um: Thomas van Aquino, die de De Fide orthodoxa kende, ziet geen discrepantie tussen het Filioque en deze uitdrukking van Johannes Damascenus: "Stellen, dat de Heilige Geest rust of woont in de Zoon sluit niet uit dat Hij voorkomt uit de Zoon: want wij zeggen ook, dat de Zoon woont in de Vader, al komt Hij voort uit de Vader" 

Document

Naam: DE GRIEKSE EN LATIJNSE TRADITIES AANGAANDE DE VOORTKOMST VAN DE HEILIGE GEEST
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Datum: 13 september 1995
Copyrights: © 1996, SRKK
Vert.: J. Jonk
Vertaaladviezen: dr. B. Groen, Instituut voor Oosters Christendom; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 24 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam