• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mijn woord van dank aan de vrouw is aldus tegelijk een hartgrondig appel dat ieder, in het bijzonder staten en internationale instellingen, al het noodzakelijke doen om de vrouw het volledig respect voor haar waardigheid en rol terug te geven. Ik kan er niet omheen mijn bewondering uit te spreken voor alle vrouwen van goede wil, die hun leven hebben gewijd aan de verdediging van de waardigheid van de vrouw door te vechten voor hun maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke grondrechten. Zij hebben deze moedige initiatieven genomen in een tijd, waarin hun inzet als een overtreding, als teken van gebrek aan vrouwelijkheid, als grootdoenerij, zelfs als zonde werd beschouwd!

In de H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
De vrouw: opvoedster tot vrede
Wereld Vredes Dag 1995 (8 december 1994)
, heb ik erop gewezen dat wanneer men kijkt naar de grootse ontwikkeling van de bevrijding van de vrouw, "de weg moeilijk en gecompliceerd was en, op bepaalde ogenblikken, niet zonder zijn eigen fouten. Maar het is werkelijk positief geweest, ook al is hij nog niet voltooid, door de vele obstakels die, in vele delen van de wereld, vrouwen nog altijd erkenning, respect en waardering in hun eigen waardigheid onthouden" H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereld Vredes Dag 1995, De vrouw: opvoedster tot vrede (8 dec 1994), 4

Ga voort op deze weg! Maar ik ben ervan overtuigd dat het geheim tot een snelle vooruitgang in het proces om te komen tot volledig respect voor de vrouw en haar identiteit meer vergt dan alleen een eenvoudig veroordelen van discriminatie en onrechtvaardigheden, hoe noodzakelijk dit ook moge zijn. Dergelijk respect moet eerst en vooral worden verworven door een effectieve en intelligente campagne voor de begunstiging van de vrouw, die geconcentreerd is op alle gebieden van het leven van vrouwen en begint met een universele erkenning van de waardigheid van de vrouw. Ons vermogen om die waardigheid te erkennen, ondanks alle historische omstandigheden, komt voort uit het gebruik van het verstand, dat in staat is om de wet van God te begrijpen die in ieder mensenhart staat geschreven. Meer dan wat ook stelt het woord van God ons in staat om duidelijk de ultieme antropologische basis van de waardigheid van de vrouw te begrijpen, haar zichtbaar makend als onderdeel van Gods plan voor de mensen.

Document

Naam: BRIEF AAN DE VROUWEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 juni 1995
Copyrights: © 1995, Katholiek Nieuwsblad 's Hertogenbosch
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam