• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar, kijkend naar één van de meest gevoelige aspecten van de situatie van vrouwen in de wereld, hoe zouden wij kunnen voorbijgaan aan de lange en vernederende - ofschoon vaak 'verborgen' - geschiedenis van geweld jegens vrouwen op het gebied van de seksualiteit? Op de drempel van het derde millennium kunnen wij niet onverschillig blijven ten opzichte van dit probleem en erin berusten. De tijd is gekomen om de vormen van seksueel geweld, waarvan vrouwen veelal het object zijn, krachtig te veroordelen en wettelijke maatregelen te nemen die hen effectief beschermen voor dergelijk geweld. Ook mogen wij niet nalaten, uit naam van het respect voor de menselijke persoon, de wijdverbreide genotzuchtige en op commercie gerichte cultuur te veroordelen die de systematische exploitatie van de seksualiteit bevordert en zelfs zeer jonge meisjes corrumpeert door hun lichaam te laten misbruiken voor financieel gewin.

In scherp contrast tot deze vormen van perversie, moet een grote waardering worden getoond voor de vrouwen die, met heldhaftige liefde voor het kind dat zij hebben ontvangen, een zwangerschap uitdragen die het gevolg is van het onrecht van verkrachting. Daarbij denken we aan wreedheden die niet alleen worden begaan in oorlogssituaties, nog altijd zo veelvuldig in deze wereld, maar ook in samenlevingen die gezegend zijn met welvaart en vrede en niettemin bedorven zijn door een cultuur van hedonistische permissiviteit die ontwikkeling van agressief mannelijk gedrag verergert. In dergelijke gevallen blijft de keuze voor een abortus altijd een zware zonde. Maar voordat de vrouw iets aangerekend kan worden, gaat het om een misdaad waarvan de schuld gelegd moet worden bij mannen en de medeplichtigheid van de algemene sociale omstandigheden.

Document

Naam: BRIEF AAN DE VROUWEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 juni 1995
Copyrights: © 1995, Katholiek Nieuwsblad 's Hertogenbosch
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam