• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De uitdagingen van de huidige maatschappij, gekenmerkt door verstrooiing vooral voortkomend uit de stedelijke gebieden, maken het noodzakelijk om de gezinnen te bevestigen dat ze er niet alleen voor staan. Een klein gezin kan veel tegenstand ervaren wanneer ze zich geïsoleerd voelt van de rest van de familie of vrienden. Daarom heeft de kerkelijke gemeenschap de verantwoordelijkheid om hulp te bieden, bemoediging en geestelijk voedsel die de binding binnen het gezin versterkt, vooral in beproevingen en in moeilijke tijden. In deze zin hebben parochies een zeer belangrijke rol te spelen, maar ook die kerkelijke instellingen die een veel ondersteuning moeten geven om het gezin in het geloof te versterken.

Christus heeft de blijvende bron voor het leven getoond en daarom ook voor de gezinnen: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Joh. 15, 12-13). De liefde van God is in de Doop over ons uitgegoten. Daarom zijn de gezinnen geroepen om het goede van de liefde te beleven, want de Heer maakt het ons mogelijk dit te doen in de menselijke, gevoelsvolle, barmhartige liefde, net zoals Christus.

Tegelijk met het doorgeven van het geloof en de liefde van de Heer bestaat een van de grootste opgaven van een gezin erin vrije en verantwoordingsvolle mensen op te voeden. Daarom moeten de ouders hun kinderen de vrijheid teruggeven, waarvoor ze echter nog een tijd lang garant zullen blijven staan. Wanneer de kinderen zien dat de ouders – en meer in het algemeen de volwassenen in hun omgeving – leven in vreugde en enthousiasme, ondanks de moeilijkheden, zullen zij zichzelf in een levensvreugde ontwikkelen die hen zal helpen eventuele moeilijkheden en problemen, die het leven met zich meebrengen, te overwinnen. Wanneer een gezin zich niet in zichzelf opsluit begrijpen de kinderen, dat iedere persoon waard is geliefd te worden en dat er een fundamentele en universele broederschap tussen alle mensen bestaat.

Document

Naam: KINDEREN HEBBEN HET RECHT OP EEN THUIS ZOALS DAT VAN NAZARETH
Tijdens de gebedswake van de 5e Wereld Ontmoeting van Gezinnen in Valencia, Spanje
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 juli 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling (uit Engelse en Duitse vertaling van het Spaanse orgineel), alineanummering en -indeling: Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam