• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gehele werkzaamheid van de Kerk omvat meer dan de liturgie, zoals de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
heeft opgemerkt. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 9 De liturgie is echter bron en hoogtepunt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 10 Zij is bron omdat, met name in de Sacramenten, de gelovigen de stromen van genade die uit de zijde van de gekruisigde Christus opwellen, overvloedig putten. Om een beeld te gebruiken dat Paus Johannes XXIII dierbaar was; de liturgie is als de bron van een dorp waar elk geslacht weer naar toe gaat om steeds levend en fris water te halen. De liturgie is hoogtepunt, niet alleen omdat al wat de Kerk doet levensgemeenschap met Christus ten doel heeft, maar ook omdat in de liturgie de Kerk aan de gelovigen het heilswerk toont en meedeelt dat eens door Christus is voltrokken.

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam