• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vijf en twintig jaren zijn er verlopen sinds Paus Paulus VI op 4 december 1963 de Constitutie over de heilige liturgie, 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
heeft afgekondigd. Deze was kort tevoren goedgekeurd door de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie, die in de heilige Geest vergaderd waren. Om meer dan één reden was dit een gedenkwaardige gebeurtenis. De 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
was namelijk de eerste vrucht van het Concilie dat door Paus Johannes XXIII was aangekondigd voor het 'aggiornamento' van de kerk; een uitgebreide liturgische en pastorale beweging was voorafgegaan aan deze Constitutie, en zij hield een hoopvolle belofte in voor het leven en de vernieuwing van de Kerk.

Door de hernieuwing en verbreiding van de heilige liturgie verwezenlijkte het Concilie op bijzondere wijze zijn hoofddoel: "het christelijk leven onder de gelovigen steeds meer te doen toenemen, die instellingen welke voor verbeteringen vatbaar zijn beter aan te passen aan de behoeften van onze tijd, te bevorderen wat kan bijdragen tot de eenheid van allen die in Christus geloven, en te versterken wat dienstig is om allen tot de schoot van de kerk te roepen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 1

Document

Naam: VICESIMUS QUINTUS ANNUS
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1988
Copyrights: © 1989, Kerkelijke Documentatie jrg 17 nr 8 p. 3-17
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam