• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dergelijke betrekkingen kunnen en moeten bijdragen om de kennis van onze eigen wortels te verrijken, en om bepaalde aspecten van de eigenheid waarover wij spraken in het licht te stellen. Ons gemeenschappelijk geestelijk erfgoed is aanzienlijk. Als we de inventaris op zich opmaken, maar ook als we rekening houden met het geloof en het religieuze leven van het joodse volk zoals deze nu nog beleden en beleefd worden, kan dit ons helpen bepaalde aspecten van het leven van de Kerk beter te begrijpen. Dat is het geval met de liturgie waarvan de Hebreeuwse wortels nog meer moeten worden verdiept, en vooral beter gekend en gewaardeerd moeten worden door de gelovigen. Dat geldt eveneens op het vlak van de geschiedenis van onze instellingen, die sedert het begin van de Kerk werden geïnspireerd door bepaalde aspecten van de synagogale gemeenschapsorganisatie. Ons gemeenschappelijk geestelijk erfgoed is tenslotte vooral belangrijk op het niveau van ons geloof in één enkele enige, goede en barmhartige God die de mensen liefheeft en zich door hen laat beminnen Vgl. Wijsh. 11, 24-26 , Heer van de geschiedenis en van de bestemming van de mensen, die onze Vader is en die Israël uitkoos, 'de olijfboom, waarop de wilde olijftakken, de heidenen, zijn geënt'. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 4 Vgl. Rom. 11, 17-24

Document

Naam: TOESPRAAK TOT AFGEVAARDIGDEN VAN BISSCHOPPENCONFERENTIES VOOR KATHOLIEK-JOODSE BETREKKINGEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 maart 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken jrg. 37 p. 1005-1006
Vert.: Archief van Kerken; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam