• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk dient van haar kant niet alleen gebruik te maken van de media om het Evangelie te verkondigen, maar moet ook de volle draagwijdte inzien van wat Johannes Paulus II opmerkte: dat de media een centrale plaats bekleden op de grote moderne ’Areopagus’, waarop ideeën worden uitgewisseld en standpunten en waarden gestalte krijgen. Dit wijst op een ’diepere werkelijkheid’ dan het enkel maar gebruikmaken van de media om de boodschap van het Evangelie te verspreiden, hoe belangrijk dat ook is.

”Het is nodig de boodschap zelf te integreren in deze ’nieuwe cultuur’ die geschapen wordt door de moderne communicatie” met haar ”nieuwe wijzen van communicatie met een nieuwe taal, nieuwe technieken en psychologische gedragspatronen.” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 37. c

In het licht van dit besef is het van belang dat mediavorming onderdeel uitmaakt van de pastorale planning en van een rijke verscheidenheid aan programma’s van pastorale en vormende aard die door de Kerk, met inbegrip van de katholieke scholen, worden uitgevoerd. Dit houdt instructie in over de rol van de reclame in de moderne wereld en over haar betekenis voor het werk van de Kerk. Een dergelijke vorming zou de mensen erop moeten proberen voor te bereiden om in hun omgaan met de reclame even goed op de hoogte en waakzaam te zijn als bij andere vormen van communicatie. Zoals de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
zegt: ”kunnen de sociale communicatiemiddelen…bij de gebruikers een zekere passiviteit veroorzaken, zodat zij tot onkritische consumenten worden van boodschappen of beelden die hun worden aangeboden. De gebruikers moeten zich een zekere matiging en discipline opleggen bij het gebruik van de massamedia.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2496

Document

Naam: ETHIEK IN DE RECLAME
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: F. van Voorst tot Voorst S.J.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam