• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tegen deze achtergrond sporen wij de pastores en mensen van de Kerk aan, hun inzicht in zaken die samenhangen met communicatie en media te verdiepen en hun inzichten om te zetten in praktische politiek en uitvoerbare programma's. "Toen de Concilievaders naar de toekomst keken en de context probeerden te onderscheiden waarin de Kerk geroepen zou zijn haar zending uit te voeren, konden zij duidelijk zien dat de vooruitgang van de technologie al bezig was 'het aanschijn der aarde om te vormen' en zelfs op weg was de ruimte te veroveren. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 5 Zij zagen in dat met name de ontwikkelingen in communicatietechnologie waarschijnlijk een kettingreactie zouden veroorzaken met onvoorspelbare gevolgen.” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereld Communicatiedag 1990, De christelijke boodschap in de computercultuur (24 jan 1990)

"Verre van te suggereren dat de Kerk zich verre moest houden of moest trachten zich te isoleren van de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze gebeurtenissen zagen de Concilievaders de Kerk als staande precies in het midden van de menselijke vooruitgang, delend in de ervaringen van de rest van de mensheid, trachtend ze te begrijpen en te interpreteren in het licht van het geloof. Het was aan Gods gelovige volk om een creatief gebruik te maken van de nieuwe ontdekkingen en technologieën ten bate van de mensheid en de vervulling van Gods plan voor de wereld ... het potentieel van het 'computertijdperk' ten volle te benutten om de mensheid en de transcendente roeping van iedere persoon te dienen en zo eer te brengen aan de Vader van wie alle goeds voortkomt." H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereld Communicatiedag 1990, De christelijke boodschap in de computercultuur (24 jan 1990)

Wij spreken onze dankbaarheid uit aan hen die verantwoordelijk zijn voor het creatieve communicatiewerk dat overal in de Kerk onderweg is. Ondanks moeilijkheden - voortvloeiend uit gebrek aan middelen, hindernissen die de toegang van de Kerk tot de media soms belemmeren, en uit een constante omvorming van cultuur, waarden en houdingen die veroorzaakt wordt door de indringende aanwezigheid van de media - is er veel gedaan en wordt er nog steeds veel gedaan. De toegewijde bisschoppen, geestelijken, kloosterlingen en leken die zich bezig houden met dit uiterst belangrijke apostolaat verdienen de dank van allen.

Waardering verdienen ook die positieve ondernemingen in oecumenische samenwerking op mediagebied waarbij katholieken en hun broeders en zusters van andere Kerken en Kerkelijke gemeenschappen betrokken zijn, alsook interreligieuze samenwerking met mensen van de andere wereldgodsdiensten. Het is niet alleen passend maar "noodzakelijk voor christenen om effectiever samen te werken in hun communicatiewerk en op te treden in meer directe samenwerking met andere godsdiensten om een verenigde godsdienstige aanwezigheid in het hart van de massacommunicatie zeker te stellen. Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Criteria voor oecumenische en interreligieuze samenwerking op het gebied van communicatie (4 okt 1989), 1

Document

Naam: AETATIS NOVAE
Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio
Soort: Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. John P. Foley
Datum: 22 februari 1992
Copyrights: © 1992, Kerkelijk documentatie, jrg. 20, nr. 4 (1992), p. 3-20
Vert.: Hans Wagemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam