• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De mogelijkheden van het publiek zijn op dit gebied veel groter, en de verantwoordelijkheid ervan weegt dan ook zwaarder dan men gemeenlijk denkt. Of de dialoog werkelijk tot stand komt, hangt voor een groot deel van het publiek af. Wanneer dit de communicatie passief ondergaat, blijft deze beperkt tot eenrichtingsverkeer, hoeveel moeite de communicatieleiders zich ook geven de dialoog op gang te brengen.
Een actieve bijdrage van het publiek vraagt dat dit het aangeboden nieuws op de juiste wijze interpreteert door het volgens zijn oorsprong en heel de context ervan te wegen, dat het een weloverwogen keuze maakt, dat het de geboden voorlichting zo nodig aanvult met wat uit andere bronnen valt te halen, en dat het tenslotte niet aarzelt om vrijmoedig van zijn instemming, zijn voorbehoud of zijn afkeuring blijk te geven.
Als men hiertegen inbrengt dat de afzonderlijke mensen die het publiek uitmaken vrijwel niets vermogen, dan dient men wel te bedenken dat heel het publiek tezamen genomen zeer veel vermag. Evenals zij die beroepshalve op communicatiegebied werkzaam zijn, heeft ook het publiek er belang bij zich in verenigingsverband te groeperen of andere instellingen te hulp te roepen die soortgelijke of ruimere doeleinden nastreven.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam