• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Heel wat technici zijn ervaren in de communicatietechniek, maar missen een voldoende cultuur op dit gebied. Wil hun werk een optimaal resultaat bereiken, dan is vorming nodig. Het mag dus van groot belang worden genoemd dat men in het hoger onderwijs tot oprichting komt van leerstoelen voor sociale communicatie die op dit vakgebied academische graden kunnen verlenen. Zij die voor de communicatie verantwoordelijk zijn, dienen op de eerste plaats beroepsbekwaamheid te bezitten.
De vorming dient echter niet alleen op beroepskennis gericht te staan, maar tevens op het verwerven van menselijke kwaliteiten. De media staan in dienst van de mensheid, de communicatieleiders dus in dienst van de mens. Deze geest van dienstvaardigheid zal echter alleen kunnen worden opgebracht door hen die echt begrip en liefde hebben voor de mens. Overigens zullen zij hun beroep met des te meer liefde vervullen en de andere mensen des te welkomer diensten verlenen, naarmate zij vollediger beseffen dat achter de apparaten die geluid en beeld verspreiden unieke, levende mensen schuilgaan. Hoe meer zij zich zullen toeleggen op een indringend inzicht in de aard en het karakter van hun publiek, des te beter zullen zij in staat zijn hun communicatie op de behoeften daarvan af te stellen en ertoe bij te dragen dat de media tot een dieper begrip en een intiemer geestesgemeenschap tussen de mensen leiden.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam