• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het publiek heeft een basisvorming nodig om zoveel mogelijk van de sociale communicatiemiddelen te profiteren, niet alleen tot eigen voordeel, maar tevens met het oog op een volledige deelneming aan de maatschappelijke dialoog en een efficiënte samenwerking tussen de leden van de mensengemeenschap, en om de beste middelen te vinden om dit alles in praktijk te brengen door middel van de strijd voor de rechtvaardigheid tussen de landen en tegen de geweldige ongelijkheid tussen rijke en arme volkeren.

De vorming moet daarom voor allen toegankelijk zijn en overeenstemmen met ieders leeftijd en rijpheid. Zij die op dit gebied deskundigheid bezitten dienen aan deze voortgezette vorming bij te dragen door lezingen, gespreksgroepen, panels, cursussen, studiedagen en vormingscyclussen.

Het is nooit te vroeg om de jeugd zin en smaak voor kunst bij te brengen en haar kritisch te leren zijn bij de keuze van boeken, films en radio- en televisie-uitzendingen, enerzijds omdat kinderen en jongeren gemakkelijk geschokt en gewond worden, anderzijds omdat een vroegtijdig aangeleerd evenwicht en zelfdiscipline ongetwijfeld heel hun leven van nut zullen zijn. Kinderen en jongeren beschikken over een verwonderlijke edelmoedigheid en dienstvaardigheid, eenvoud en eerlijkheid, maar zij kunnen deze kwaliteiten en hun zelfbeheersing slechts bewaren wanneer ze vanaf hun jongste jaren worden gecultiveerd en beschermd. De ouders en de andere opvoeders zullen hun kinderen dus leren een kritische keus te maken uit het aanbod van de communicatiemiddelen, ook al dienen zij zich bij deze keuze in laatste instantie zelf de beslissing voor te behouden. Wanneer ze merken dat hun oordeel over de communicatiemiddelen van dat van hun kinderen verschilt, zullen zij ervoor zorgen hun de redenen daarvan duidelijk uit te leggen. Want men bereikt meer met een gegronde uitleg dan met een verbod, vooral wanneer het om kwesties van menselijke vorming gaat. Ook dienen zij eraan te denken dat de psychologie van het kind niet dezelfde is als die van de volwassene; een uitzending die in hun eigen ogen alle aantrekkingskracht of belang mist, kan dus juist heel geschikt zijn voor kinderen en jongeren. Tevens is het goed dat bepaalde jongeren zichzelf tot opvoeder van hun leeftijdgenoten maken. Hun leeftijd maakt hen ontvankelijk voor nieuwe cultuurvormen en brengt hen zonder moeite in contact met anderen van hun leeftijdsgroep. De ervaring heeft bewezen dat deze methode bijzonder doeltreffend is.
Het is dan ook bijzonder nuttig dat ouders en opvoeders de televisie-uitzendingen, films en publicaties kennen waartoe de jongeren zich voelen aangetrokken, zodat ze daar vervolgens met hen over kunnen discussiƫren en kunnen proberen hun kritische geest te scherpen. Wanneer een kunstwerk duister of dubbelzinnig is, dienen de ouders hun kinderen bijtijds te hulp te komen om de menselijke waarden ervan te laten zien en de afzonderlijke aspecten weer in het geheel terug te plaatsen.
Een standvastige en duurzame weg voor deze vorming is de school, waar de leerlingen langzaam maar zeker de beginselen van de media worden bijgebracht, de toepassing ervan, de manier van lezen en de interpretatie van hedendaagse kunstwerken. Het schoolprogram moet een plaats inruimen voor dit onderricht dat groepsgewijs zal worden gegeven en onder leiding van deskundigen voor een deel ook uit zelfwerkzaamheid zal bestaan.
Ouders en opvoeders kunnen deze plicht slechts genoegzaam vervullen wanneer ze zelf in staat zijn een juist oordeel te geven over de communicatiemiddelen. De ouders die niet in dit klimaat zijn opgegroeid, hebben vaak meer moeilijkheden met de 'taal' van de media dan de huidige jongeren. Met name zijn zij er ongerust over dat de communicatiemiddelen alle problemen en moeilijkheden zowel op burgerlijk als op kerkelijk terrein zo openlijk te berde brengen. Al gaat het hun werkelijk ter harte dat hun kinderen de media zo correct mogelijk leren gebruiken, zij dienen niettemin vertrouwen in hen te hebben en te bedenken dat hun kinderen, geboren, opgevoed en groot geworden in een andere samenleving, straks veel beter gewapend en onderricht zullen zijn tegen al die verschillende impulsen die op hen afkomen.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam