• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het recht op voorlichting en de vrijheid van communicatie hangen nauw met elkaar samen. Heel het maatschappelijk leven berust op die onafgebroken dialoog tussen de individuele mensen en de groeperingen, die voor wederzijds begrip en samenwerking onontbeerlijk is. Wanneer de communicatiemiddelen aan deze dialoog hun stem lenen, krijgt hij een nieuwe dimensie, aangezien een groter aantal mensen aan leven en ontwikkeling van de samenleving hun bijdrage kunnen leveren.
Als maatschappelijk wezen heeft de mens er behoefte aan zijn gedachten vrijelijk met die van anderen te vergelijken en te confronteren; meer dan ooit geldt dat voor onze tijd, waarin het denkwerk eerder een collectieve dan een individuele aangelegenheid is geworden. Zo vaak de mensen volgens een natuurlijke neiging onderling kennis uitwisselen of hun opvattingen delen, maken zij gebruik van hun recht en voldoen zij tegelijk aan een plicht jegens de samenleving.
De pluralistische samenlevingen zien in, hoe belangrijk een vrije verspreiding van nieuws en opvattingen is voor een actieve deelneming van de burgers aan het maatschappelijk leven, en zij waarborgen dit recht door hun wetgeving. De Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
heeft het als fundamenteel beginsel gesteld en daarmee impliciet de noodzakelijke onafhankelijkheid van de sociale communicatiemiddelen bevestigd.
In de praktijk betekent de vrijheid van communicatie dat zowel voor de enkeling als voor de groep vrijheid van onderzoek, van verspreiding der kennis en van toegang tot de sociale communicatiemiddelen wordt gewaarborgd. Maar een vrijheid van communicatie die in de praktijk geen rekening zou houden met de objectieve eisen van het recht op voorlichting dient meer tot voldoening van degene die voorlichting geeft dan tot voordeel van het publiek.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam