• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De rol van de overheid is op dit gebied eerder positief dan negatief; zij dient niet op de eerste plaats beperkend en repressief op te treden, ook al moet zij soms ter waarschuwing of bestraffing tussenbeide komen. Het Tweede Vaticaans Concilie wijst erop dat de vrijheid van de mensen zoveel mogelijk moet worden bevorderd en beschermd, en eerst in tweede instantie mag worden beperkt, zo vaak en in zoverre als het algemeen welzijn dit vereiste censuur dient dus tot gevallen van uiterste noodzaak beperkt te blijven. Bovendien dient de overheid het subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen waarop de Kerk al vaak genoeg de nadruk heeft gelegd: dat wil zeggen dat de overheid niet het initiatief of de leiding dient te nemen van datgene wat door individuele mensen en groeperingen evengoed, en soms beter, kan worden ondernomen.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam