• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De dialoog van de Kerk omsluit niet alleen de gelovigen, maar reikt over heel de wereld. Op grond van een duidelijk goddelijk gebod is de Kerk ertoe gehouden haar leer en werkzaamheid te doen kennen aan alle kinderen der aarde waarvan zij het lot deelt. Bovendien moet zij, zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, 'de tekenen des tijds verstaan', aangezien deze een manier zijn waarop God zichzelf uitdrukt en zijn voorziening optreden in de heilsgeschiedenis laat zien. De Kerk heeft het dus nodig de reactie van de al of niet katholieke tijdgenoten op het gebeuren en het gedachtenleven te kennen. Voor zover de sociale communicatiemiddelen deze reacties kanaliseren en weergeven, dragen zij bij tot een groter inzicht van de Kerk.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam