• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We houden vast aan het gebruik van de uitdrukking Oud Testament omdat het traditioneel is Vgl. 2 Kor. 3, 14 maar ook omdat ‘Oud’ niet ‘ouderwets’ of ‘versleten’ betekent. In ieder geval is het de blijvende waarde van het O.T. als een bron van christelijke Openbaring die we hier benadrukken 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 3.

Het moet ons doel zijn de eenheid aan te tonen van de Bijbelse Openbaring (Oude Testament en Nieuwe Testament) en van het goddelijk plan, alvorens we spreken over elke historische gebeurtenis, om aldus te benadrukken dat afzonderlijke gebeurtenissen een betekenis hebben als ze gezien worden in het verband van de hele geschiedenis - van schepping tot voltooiing. Deze geschiedenis heeft betrekking op het hele mensenras en in het bijzonder de gelovigen. Aldus wordt de definitieve betekenis van de uitverkiezing van Israël pas duidelijk in het licht van de volledige vervulling Vgl. Rom. 9-11 , en uitverkiezing in Jezus Christus wordt nog beter verstaan in relatie tot de aankondiging en de belofte Vgl. Heb. 4, 1-11 .

Document

Naam: VERKLARING OVER DE JUISTE PRESENTATIE VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN PREDIKING EN CATECHESE BINNEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 24 juni 1985
Copyrights: © Katholieke Raad voor Israël
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam