• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

‘Krachtens haar goddelijke zending is het de taak van de Kerk die het ‘alomvattende middel van heil’ moet zijn waarin alleen ‘de volheid van de middelen tot heil kunnen verkregen worden’ 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 3 ‘van nature Jezus Christus aan de wereld te verkondigen’ Vgl. Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden, Richtlijnen en suggesties voor de toepassingen van de Concilieverklaring Nostra aetate nr. 4 (1 dec 1974), 1. Inderdaad geloven we dat het door Hem is dat we tot de Vader gaan Vgl. Joh. 14, 6 ‘en dit is het eeuwige leven, dat ze U kennen, de enig ware God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt’ (Joh. 17, 3). Jezus verzekert ons Vgl. Joh. 10, 16 dat ‘er één kudde zal zijn en één herder’. Kerk en jodendom kunnen daarom niet gezien worden als twee parallelle wegen van heil, en de Kerk moet van Christus getuigen als de Verlosser voor allen, 'met handhaving van het meest strikte respect voor de godsdienstvrijheid in overeenstemming met de leer van het Tweede Vaticaans Concilie 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965) Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden, Richtlijnen en suggesties voor de toepassingen van de Concilieverklaring Nostra aetate nr. 4 (1 dec 1974), 1.

Document

Naam: VERKLARING OVER DE JUISTE PRESENTATIE VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN PREDIKING EN CATECHESE BINNEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 24 juni 1985
Copyrights: © Katholieke Raad voor Israël
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam