• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze zorg voor het jodendom in het katholieke onderricht heeft niet slechts een historische of archeologische fundering. Zoals de Heilige Vader zei in de reeds aangehaalde rede, nadat hij opnieuw ‘het gemeenschappelijke erfdeel’ van de Kerk en het jodendom ‘aanzienlijk’ had genoemd: ‘De zorgvuldige waardering hiervan, tezamen met een terecht bewustzijn van het geloof en het godsdienstig leven van het joodse volk zoals die ook vandaag nog beleden en beleefd worden kan ons zeer veel helpen om bepaalde aspecten van het leven van de Kerk beter te begrijpen’. Het is derhalve een kwestie van pastorale zorg voor een nog steeds levende realiteit die nauw verbonden is met de Kerk. De Heilige Vader heeft deze permanente werkelijkheid van het joodse volk uitgedrukt in een opmerkelijke theologische formulering, in zijn toespraak tot de joodse gemeenschap van West-Duitsland in Mainz op 17 november 1980: ‘... het volk Gods van het Oude Verbond dat nooit herroepen is ...’ H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Mainz, Tot vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in West-Duitsland (17 nov 1980)

Document

Naam: VERKLARING OVER DE JUISTE PRESENTATIE VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN PREDIKING EN CATECHESE BINNEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 24 juni 1985
Copyrights: © Katholieke Raad voor Israël
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam