• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op deze wijze is de Zoon Gods geïncarneerd in een volk en een menselijke familie Vgl. Gal. 4, 4 Vgl. Rom. 9, 5 . Dit doet niets af, eerder het tegendeel, aan het feit dat Hij geboren was voor alle mensen. (Men vindt bij zijn kribbe joodse herders en heidense wijzen, (Lc. 2, 8-20)(Mt. 2, 1-12) en dat Hij stierf voor alle mensen (aan de voet van het kruis stonden joden, onder wie Maria en Johannes: (Joh. 19, 25-27), en heidenen zoals de centurio: (Mc. 15, 39) en parallelle teksten). Aldus maakte Hij twee volken één in zijn vlees Vgl. Ef. 2, 14-17 . Dit verklaart waarom tezamen met de Kerk uit de heidenen we in Palestina en elders ook een Kerk uit de besnijdenis hebben, waarover bv. Eusebius spreekt H. Eusebius van Caesarea, Geschiedenis van de Kerk, Historia Ecclesiastica. IV, 5.

Document

Naam: VERKLARING OVER DE JUISTE PRESENTATIE VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN PREDIKING EN CATECHESE BINNEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 24 juni 1985
Copyrights: © Katholieke Raad voor Israël
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam