• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aandachtig voor dezelfde God die tot ons gesproken heeft, vasthoudend aan hetzelfde woord, moeten we getuigen van een zelfde herinnering en een gemeenschappelijke hoop op Hem die de heer van de geschiedenis is. We moeten ook onze verantwoordelijkheid aanvaarden voor de voorbereiding van de wereld voor de komst van de Messias door samen te werken voor sociale rechtvaardigheid, respect voor de rechten van personen en volken, en voor sociale en internationale verzoening. Daar heen worden we gedreven, joden en christenen, door het gebod om onze naaste lief te hebben, door een gemeenschappelijke verwachting van het Koninkrijk Gods en door de grote erfenis van de profeten.

Een dusdanig begrip, mits vroeg genoeg overgebracht door de catechese, zou jeugdige christenen op een praktische manier leren samen te werken met joden, verder gaand dan alleen maar een dialoog Vgl. Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden, Richtlijnen en suggesties voor de toepassingen van de Concilieverklaring Nostra aetate nr. 4 (1 dec 1974), 4.

Document

Naam: VERKLARING OVER DE JUISTE PRESENTATIE VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN PREDIKING EN CATECHESE BINNEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 24 juni 1985
Copyrights: © Katholieke Raad voor Israël
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam