• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Typologie betekent bovendien een reiken naar de voltooiing van het goddelijke plan, wanneer ‘God alles in allen zal zijn’ (1 Kor. 15, 28). Dit geldt ook voor de Kerk die, reeds gerealiseerd in Christus, toch in afwachting is van de definitieve vervolmaking als Christus’ lichaam. Het feit dat het Lichaam van Christus nog steeds streeft naar haar volle gestalte Vgl. Ef. 4, 12-19 neemt niets weg van de waarde van het Christen-zijn. Op dezelfde wijze verliezende roeping van de aartsvaders en de Uittocht uit Egypte hun belangrijkheid en waarde in Gods plan niet omdat ze te zelfder tijd tussenstadia zijn Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 4.

Document

Naam: VERKLARING OVER DE JUISTE PRESENTATIE VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN PREDIKING EN CATECHESE BINNEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 24 juni 1985
Copyrights: © Katholieke Raad voor Israël
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam