• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Apostolische Stoel heeft vervolgens niet nagelaten aan te geven volgens welke theologische en pastorale, historische en literaire criteria men, zo nodig, de oefeningen van godsvrucht in ere moet herstellen, Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Directorium voor het pastorale ambt van bisschoppen, Apostolorum successores (22 feb 2004), 91 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 24-38 hoe men daarin de Bijbelse bezieling en liturgische inspiratie moet beklemtonen en het oecumenisch streven tot uitdrukking moet komen, hoe men op de door historisch onderzoek gevonden wezenlijke kern ervan de aandacht moet vestigen en ervoor moet zorgen dat zei enkele aspecten van de eigentijdse spiritualiteit weerspiegelen, hoe zij op gepaste wijze rekening moeten houden met de verworvenheid van een gezonde antropologie, hoe zij ook de cultuur en de manier van uitdrukken van het volk waarvoor ze bestemd zijn, moeten respecteren zonder de traditionele elementen verloren te laten gaan die in de gewoonten van het volk veranderd zijn.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 13 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam