• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een nauwkeurig in acht nemen van deze principes moet leiden tot een wezenlijke krachtsinspanning om de oefeningen van godsvrucht zoveel mogelijk af te stemmen op het ritme en de eisen van de liturgie, zonder dus ‘de twee vormen van godsvrucht met elkaar te laten versmelten of te verwarren’. Italië, Nota pastorale, Il rinnovamento liturgico in Italia (23 sept 1983), 18. in Enchiridion CEI, 3, Edizioni Dehoniane Bologna 1986, p. 886 Men moet dientengevolge een verwarring en een hybride vermenging van liturgie en oefeningen van godsvrucht vermijden, liturgie niet uitspelen tegen oefeningen van godsvrucht, noch, tegen het gevoel van de Kerk in, deze laatste verwijderen, waarbij een leegte geschapen wordt die tot groot nadeel van het gelovige volk vaak niet opgevuld wordt. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 31 Vgl. Latijns-Amerika (CELAM), 3de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen Puebla (28 jan 1979), 915

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 13 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam