• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een even belangrijk subject van volksvroomheid zijn ook de broederschappen en andere verenigingen van godsvrucht van gelovigen. Een van hun voornaamste doelstellingen is naast het beoefenen van de caritas en de inzet op sociaal gebied het bevorderen van de christelijke verering van de Drie-eenheid, van Christus en zijn mysteries, van de Heilige Maagd, de engelen, de heiligen en de zaligen, evenals ook het gebed en de werken ten behoeve van de zielen van de overleden gelovigen.

Dikwijls hebben de broederschappen naast de liturgische kalender een soort eigen kalender waarop bijzondere feesten aangeduid worden, missen, novenen, zevendaagse gebedsperioden, triduĆ¼ms die gevierd worden, en dagen waarop processies of bedevaarten gehouden dienen te worden of bepaalde werken van barmhartigheid verricht moeten worden. Zij hebben ook eigen devotieboeken en bijzondere distinctieven, zoals scapulieren, medailles, kleine gewaden en gordels soms plaatsen voor een eigen eredienst en eigen kerkhoven.

De Kerk erkent de broederschappen en kent hun de status van rechtspersoon toe, Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 301.312 zij keurt hun statuten goed en waardeert hun doelstellingen en hun activiteiten op het gebied van de eredienst. Zij vraagt echter dat een dergelijke broederschap iedere vorm van tegenstelling of isolering vermijdt en op prudente wijze ingepast wordt in het parochiƫle en diocesane leven.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam