• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het leergezag van de Kerk wijst ook nog op het belang van de volksvroomheid voor het geloofsleven van het volk Gods, voor het behoud van het geloof zelf en het nemen van nieuwe initiatieven van evangelisatie.

Men ziet dat het niet mogelijk is om geen rekening te houden met ‘vormen van devotie die in sommige gebieden door het gelovige volk met een ontroerende vurigheid en zuiverheid van mening in praktijk worden gebracht’, H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 54 met het feit dat een gezonde volksvroomheid ‘op grond van haar wezenlijk katholieke wortels een tegengif kan zijn tegen sektes en een garantie van trouw aan de heilsboodschap’. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Bij de opening van de door de CELAM voorgestelde “noveen van jaren” te Santo Domingo (12 okt 1984), 12 Evenmin kan ontkend worden dat volksvroomheid een instrument van de Voorzienigheid is geweest voor het bewaren van het geloof daar waar de Christenen verstoken zijn van pastorale bijstand. Ook blijkt dat waar de evangelisatie onvoldoende is geweest, ‘de bevolking grotendeels het eigen geloof vooral in de volksvroomheid tot uitdrukking brengt’, Latijns-Amerika (CELAM), 3de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen Puebla (13 feb 1979), 913 en tenslotte dat de volksvroomheid een waardevol en onontbeerlijk ‘uitgangspunt’ vormt ‘om te bereiken dat het geloof van het volk rijpheid en diepgang krijgt’. Latijns-Amerika (CELAM), 3de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen Puebla (13 feb 1979), 960

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam