• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Volgens het leergezag van de Kerk is volksvroomheid een levende werkelijkheid in de Kerk en van de Kerk. Haar bron is gelegen in de voortdurende en actieve tegenwoordigheid van de Geest van God in het kerkelijk bestel. Haar referentiepunt is het mysterie van Christus, de Verlosser. Haar doel de heerlijkheid van God en het heil van de mensen. Die volksvroomheid is, historisch gezien, ‘een gelukkige ontmoeting tussen het werk van de evangelisatie en de cultuur’. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Heiligdom van Onze Vrouw van Zapopán, Mexico (30 jan 1979), 2 Daarom heeft het leergezag meermalen zijn achting tot uitdrukking gebracht voor de volksvroomheid en haar uitingen. Het heeft bovendien hen die haar negeren, verwaarlozen of minachten, vermaand om ten opzichte daarvan een positieve houding aan te nemen, die rekening houdt met haar waarden. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 31 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Bisschoppen van Basilicata en Apulië (Italië) bij het bezoek 'ad limina' (28 nov 1981), 4 Het heeft tenslotte niet geaarzeld haar voor te stellen als ‘een ware schat van het volk Gods’. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Ippodromo Peñuelas - La Serena (Cile), Terwijl Hij zo aan het spreken was, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: 'Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten die U hebben gevoed.' (Lc. 11, 27) (5 apr 1987), 2

De achting van het leergezag van de Kerk voor de volksvroomheid wordt vóór alles gemotiveerd door de waarden die zij belichaamt.

De volksvroomheid heeft een bijna aangeboren gevoel voor het sacrale en het transcendentie. Zij laat een echt dorsten naar God zien en ‘een diepe zin voor de onuitsprekelijke eigenschappen van God: namelijk zijn vaderschap, voorzienigheid, de aanwezigheid van zijn altijddurende en barmhartige liefde’, Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 48 zijn barmhartigheid. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 54

De documenten van het leergezag van de Kerk laten enkele innerlijke houdingen en deugden zien die de volksvroomheid in het bijzonder waardeert, suggereert en voedt: geduld en ‘christelijke berusting in onherstelbare situaties’, Latijns-Amerika (CELAM), 3de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen Puebla (13 feb 1979), 913 vertrouwvolle overgave aan God, het vermogen om te lijden en om de ‘zin voor het kruis dat men moet dragen in het dagelijks leven’ H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 48 te zien, het oprechte verlangen om de Heer te behagen, om de Heer aangedane beledigingen ongedaan te maken en het openstaan voor anderen als ook het ‘gevoel van vriendschap, liefde en vertrouwelijke eenheid’. Latijns-Amerika (CELAM), 3de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen Puebla (13 feb 1979), 913

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam