• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een eenzijdige verheerlijking van de volksvroomheid zonder rekening te houden met de liturgie komt niet overeen met het feit dat de wezenlijke elementen van de laatste teruggaan op de instelling van Jezus zelf, zoals Hij die gewild heeft, en onderstreept niet de onvervangbare soteriologische en doxologische waarden ervan, zoals dat moet. Na het opgaan van de Heer naar de heerlijkheid van de Vader en na de gave van de Geest vinden de volmaakte verheerlijking van God en de redding van de mens allereerst plaats door middel van de liturgische viering, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 5-7 die een instemming van het geloof vereist en de gelovige invoegt in het fundamenteel heilsgebeuren: het leiden, de door en de verrijzenis van Christus. Vgl. Rom. 6, 2-6 Vgl. 1 Kor. 11, 23-26

De Kerk aarzelt niet bij het eigen verstaan van haar mysterie en haar cultisch en verlossend handelen te stellen dat ‘door de liturgie ‘het werk van onze verlossing’ wordt voltrokken, vooral in het offer van de Eucharistie’ 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 2 hetgeen het belang van andere vormen van godsvrucht niet uitsluit.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 1 februari 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam