• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In onze tijd moet het thema van de relatie tussen liturgie en volksvroomheid vooral gezien worden in het licht van de richtlijnen die gegeven worden door de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
en die opgesteld zijn om te zoeken naar een harmonische relatie tussen beide uitingen van vroomheid, waarbij echter de tweede objectief ondergeschikt is aan en gericht is op de eerste. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 13

Dit betekent dat vóór alles voorkomen moet worden dat de kwestie van de relatie tussen liturgie en volksvroomheid geformuleerd wordt in termen van tegenstelling, alsook van gelijkstelling en vervanging. Het bewustzijn van het primordiaal belang van de liturgie en het zoeken naar de zuiverste uitingen ervan dienen immers niet ertoe te leiden dat men de werkelijkheid van de volksvroomheid verwaarloost en nog minder deze minacht of beschouwt als overbodig of zelfs schadelijk voor het cultisch leven van de Kerk.

Het gebrek aan respect of de minachting ten opzichte van de volksvroomheid verraden een onjuiste beoordeling van enkele feiten op kerkelijk gebied en lijken meer ingegeven te zijn door ideologische vooroordelen dan door de geloofsleer. Zij vormen een houding:

  • die er geen rekening me houdt dat ook de volksvroomheid een door de Geest bevorderde en gesteunde werkelijkheid in de Kerk is, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Ippodromo PeƱuelas - La Serena (Cile), Terwijl Hij zo aan het spreken was, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: 'Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten die U hebben gevoed.' (Lc. 11, 27) (5 apr 1987), 2 waarover het leergezag zijn functie van legalisering en garantie uitoefent;
  • die niet voldoende rekening houdt met de vruchten van genade en heiligheid die de volksvroomheid heeft voortgebracht en blijft voorbrengen binnen het bestel van de Kerk;
  • die niet zelden een uiting is van een denkbeeldig zoeken naar de ‘zuivere liturgie’, die meer een ideaal streven is dan een historische werkelijkheid, zoals de eeuwenlange ervaring leert, afgezien nog van de subjectiviteit van de criteria waarmee de puritas vastgesteld wordt;
  • die ertoe geneigd is een edele component van de menselijke geest, ofwel van het gevoel, waarvan vele uitingen van liturgische vroomheid en volksvroomheid op geoorloofde wijze doordrongen zijn, te verwarren met een ontaarding daarvan, namelijk het sentimentalisme.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 1 februari 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam