• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De operationele voorstellen die alleen de Latijnse Kerk betreffen en voornamelijk de Romeinse ritus, zijn vóór alles bestemd voor der bisschoppen: hun komt de taak toe de diocesane gemeenschap in de eredienst voor te gaan, het liturgisch leven te bevorderen en de andere vormen van eredienst hierop af te stemmen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 21 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 835. § Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 839. § 2 Deze voorstellen zijn ook bekend voor hun directe medewerkers, d.w.z. hun vicarissen, priesters en diakens, in het bijzonder de rectoren van heiligdommen. Bovendien zijn zij ook gericht tot de hoofde van de instituten van gewijd leven voor mannen en vrouwen, omdat een niet gering aantal uitingen van volksvroomheid ontstaan is en zich ontwikkeld heeft in dat milieu en omdat men van de samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke religieuzen en leden van seculiere instellingen veel kan verwachten voor een juiste, terecht gewenste harmonisatie.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam