• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De rechtvaardige ontmoet in de dood God, die hem tot zich roept om hem deelgenoot te maken van het goddelijk leven. Niemand kan echter opgenomen worden in de vriendschap en intimiteit van God, als hij tevoren niet door Hem gereinigd is van de persoonlijke consequenties van al zijn zonden. ’De Kerk noemt deze laatste loutering van de uitverkorenen die geheel verschillend is van de straf van de verdoemden, vagevuur. De Kerk heeft het geloofsleer met betrekking tot het vagevuur vooral op de Concilies van Florence en Trente geformuleerd’.Congregatie voor de Geloofsleer, Activiteiten en het gedrag van de Katholieken op het gebied van de politiek (24 nov 2002)

Vandaar de oefening van godsvrucht van de gebeden en werken ten behoeve van de zielen in het vagevuur, welke dringende smeekbede zijn tot God, opdat Gij de overleden gelovigen genadig is, hen reinigt met het vuur van zijn liefde en hen binnenleidt in zijn rijk van licht en leven. De gebeden en werken ten behoeve van de overledenen zijn een cultische uiting van het geloof in de gemeenschap van de heiligen. Immers, ’in het volle bewustzijn van deze gemeenschap binnen het mystieke Lichaam van Jezus Christus heeft de pelgrimerende Kerk, vanaf de eerste tijden van het Christendom, de gedachtenis van de overledenen met diepe vroomheid gevierd’ en ’daar het heilige en vrome gedachte is voor de doden te bidden, opdat zij van hun zonde verlost zouden worden’ (2 Makk. 12, 46), heeft zij ook zoenoffers voor hen opgedragen’.Pauselijke Raad voor het Gezin, Gezin, familie en "De facto verbintenissen" (26 juli 2000) Het zijn op de eerste plaats de viering van het offer van Eucharistie, H. Paus Johannes Paulus II, Urbi et Orbi, bij aanvang van het Heilig Jaar 2000, Kerstboodschap 1999 voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" (25 dec 1999) vervolgens andere uitingen van godsvrucht, zoals gebeden, aalmoezen werken van barmhartigheidH. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, bij gelegenheid van de 17e Wereldjongerendag (Toronto 18 - 28 juli 2002), Aan de Jongeren van de Wereld (Toronto 2002) (25 juli 2001) en het verkrijgen van een aflaat ten gunste van de zielen van de overledenen.H. Paus Johannes Paulus II, AudiĆ«ntie, Toespraak tot de Misdienaars (1 aug 2001)

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam