• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De leer van de Kerk en haar liturgie houden de heiligen en zaligen, die reeds ’de ene en drie-ene God aanschouwen’, Concilie van Florence, Bul, Sessio VI - 6e Zitting: Over de eenheid met de Grieken, Laetentur caeli - Decretum pro Graecis (6 juli 1439), 6. DH 1305 voor als:

  • historische getuigen van de universele roeping tot heiligheid; als een voortreffelijke vrucht van de verlossing van Christus, zijn zij er een blijk en een bewijs van dat God in alle tijden en bij alle volken in de meest uiteenlopende sociaal-culturele omstandigheden en in verschillende levensstaten zijn kinderen roept om te komen tot de volmaaktheid van Christus Vgl. Ef. 4, 13 Vgl. Kol. 1, 28 ;
  • uitmuntende leerlingen van de Heer en derhalve voorbeelden van evangelisch leven; Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Die I nov.Omnium Sancrorum sollemnitas, Praefatio - Prefatie van Allerheiligen in de heilig – en zaligverklaringsprocessen erkent de Kerk de heldhaftigheid van hun deugden en houdt ons hen derhalve ter navolging voor;
  • burgers van het hemels Jeruzalem, die zonder einde Gods heerlijkheid en barmhartigheid bezingen; in hen is immers reeds de overgang van Pasen uit deze wereld naar de Vader tot stand gekomen;
  • voorsprekers en vrienden van de gelovigen, die op aarde nog op pelgrimstocht zijn, omdat de heiligen, ook al zijn zij ondergedompeld in Gods zaligheid, de noden van hun broeders en zusters kennen en hun toch met gebed en bescherming begeleiden;
  • schutspatronen van de lokale Kerken, waarvan zij vaak de stichters waren (vgl. de heilige Eusebius van Vercelli) of vermaarde herders (de heilige Ambrosius van Milaan); schutspatronen van naties: apostelen van de bekering ervan tot het christelijk geloof ( de heilige Thomas en Bartholomeüs voor India) of uitdrukking van de nationale identiteit ervan (de heilige Patrick van Ierland); patronen van corporaties en beroepen (de heilige Homobonus voor de kleermakers); patronen in bijzondere omstandigheden
  • in het uur van de bevalling (de heilige Anna, de heilige Raymundus Nonatus), van de dood (de heilige Jozef) En om een bijzondere genade te verkrijgen (de heilige Lucia voor het behoud van het gezichtsvermogen) enz.

Dit alles belijdt de Kerk, wanneer zij vol dankbaarheid uitroept: ’In hun leven schenkt Gij ons een voorbeeld, in hun gemeenschap een band en in hun voorspraak een steun’. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Die I nov.Omnium Sancrorum sollemnitas, Praefatio I de Sanctis - Prefatie 1 van de heiligen

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam