• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de aanbidding van de Allerheiligste Sacrament komen liturgische vormen en uitingen van volksvroomheid samen waarvan het niet gemakkelijk is de grenzen precies te onderscheiden.

Deze aanbidding kan op verschillende wijze gestalte krijgen: Apostolische Penitentiarie, Enchiridion Indulgentiarum - tertia editur (16 juli 1999), 7. Over de aflaten die toegekend worden aan de eucharistische Aanbidding en de processie

  • een eenvoudig bezoek aan het Allerheiligste Sacrament dat in het tabernakel rust: een korte ontmoeting met Christus, welke door het geloof in het tegenwoordigheid wordt aanbevolen, wordt gekenmerkt door stil gebed;
  • de aanbidding voor het Sacrament dat overeenkomstig de liturgische normen uitgesteld is in de monstrans of de pyxis voor langere of kortere tijd; Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Rituale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum, editio typica, Diverse vieringen en de H. Mis (31 mei 1984), 82-90 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (1 jan 1983) Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 941
  • de zogenaamde altijddurende aanbidding en de aanbidding van |-het veertigurengebed die een hele religieuze gemeenschap of een eucharistische vereniging of een parochiegemeenschap betreft en die de gelegenheid biedt voor talrijke uitingen van eucharistische godsvrucht. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 942

De gelovigen zullen voor deze ogenblikken van aanbidding geholpen moeten worden om zich te bedienen van de Heilige Schrift als onvergelijkelijk gebedenboek, om geschikte gezangen en gebeden te gebruiken, om vertrouwd te raken met enkele eenvoudige structuren van de getijdengebed, het ritme van de liturgisch jaar te volgen en om in stil gebed te verwijlen. Zo zullen zij langzamerhand begrijpen dat er tijdens de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament geen andere devotionele praktijken ter ere van de Heilige Maagd Maria en de heiligen plaats mogen vinden. Op grond van de nauwe band die Maria en Christus verenigt, zou echter het bidden van de rozenkrans kunnen helpen aan het gebed een diepe christologische richting te geven, omdat men daarbij de mysterie van menswording en verlossing overdenkt.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam