• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Maagd Maria in de Advent
In de Adventstijd verheerlijkt de liturgie veelvuldig en op voorbeeldige wijze de heilige Maagd. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 4 Zij herinnert aan sommige vrouwen uit het Oude Verbond die een voorafbeelding en profetie van haar zending zijn; zij prijst de houding van geloof en nederigheid waarmee Maria van Nazareth onmiddellijk en geheel instemde met Gods heilsplan en zij belicht haar aanwezigheid in de ogenblikken van genade die aan de geboorte van de Heiland voorafgaan. Ook de volksvroomheid schenkt in de Adventstijd in het bijzonder aandacht aan de heilige Maria; hiervan getuigen op ondubbelzinnige wijze de verschillende oefeningen van godsvrucht, vooral de novenen van de Onbevlekte en van Kerstmis.

Het benutten van de Advent ‘als een tijd die bijzonder geschikt is voor de viering van Moeder van de Heer’, Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 4 betekent echter niet dat deze liturgische tijd voorgesteld wordt als een ‘Mariamaand’.

In de liturgische kalenders van het christelijke oosten lijkt de tijd van voorbereiding op de verschijning (Advent) van de goddelijke redding (theofanie) in de mysteries van de geboorte-epifanie van de eniggeboren Zoon van God de Vader duidelijk mariaal te zijn. De aandacht concentreert zich op de voorbereiding op de komst van de Heer in het mysterie van de Moeder Gods. Voor het oosten zijn alle Maria-mysteries christologische mysteries, d.w.z. zij verwijzen naar het mysterie van onze redding in Christus. Zo zingt men in de koptische ritus gedurende deze tijd de lof van Maria in de Theotokia; in het syrische oosten wordt de tijd Subbara, ofwel Aankondiging genoemd om zo zijn mariale karakter te onderstrepen. In de byzantijnse ritus bereidt men zich op Kerstmis voor met een groeiende reeks feesten en mariale gezangen.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 13 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam