• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Thema van de ontmoeting in Valencia is het doorgeven van het geloof in het gezin. Aan deze opgave is het motto van mijn apostolische bezoek aan die stad geïnspireerd: “Gezin, leef uit het geloof en geef het door!” In veel van de geseculariseerde parochies van nu bestaat de eerste noodzaak voor de christengelovigen juist in de vernieuwing van het geloof van de volwassenen: zodat deze in staat zijn, die geloof aan de nieuwe generaties door te geven. Aan de andere kant kan de weg van de christelijke initiatie van de kinderen tot een nuttige gelegenheid voor de ouders worden om weer met de Kerk in contact te komen en de schoonheid en de waarheid van het Evangelie steeds weer dieper te ontdekken. In het kort: het gezin is een levend organisme, waarin de wederzijdse uitwisseling van gaven verwerkelijkt wordt.

Het belangrijkste is dat daarbij nooit het Woord van God ontbreekt, dat de vlam van het geloof brandend laat. Tijdens de doopritus ontsteekt de vader of de peetoom met een uiterst belangrijk gebaar een kaars aan de grote Paaskaars, het symbool van de Verrezen Christus. Daarna wendt de celebrant zich tot de familie en zegt: “Aan u wordt het licht toevertrouwd. Christus, het licht van de wereld, heeft uw kind verlicht. Dat het als kind van het licht mag leven.” De bereidheid van de ouders het eigen geloofsleven te verdiepen moet het gebaar zijn waarin ten volle het doorgeven van het geloof in het gezin vervat ligt, groeit en hen begeleid opdat het authentiek is: de vlam moet met het gebed zowel als met het veelvuldig ontvangen van het Sacramenten van Boete en Verzoening en van de Eucharistie geleefd worden.

Document

Naam: GEZIN, LEEF VANUIT HET GELOOF EN GEEF HET DOOR
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 juli 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert. Stg. InterKerk
Bewerkt: 30 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam