• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De pausen hebben altijd deze plicht van zorg en waakzaamheid nauwgezet vervuld; en ook het Concilie van Trente heeft met grote wijsheid gewaarschuwd tegen "die muziek, waar door orgel of zang een profaan of zinnelijk element indringt". Concilie van Trente, Sessio XXII - Decretum de observandis et evitandis in celebratione Missae (4 juni 1562) Om niet te spreken van vele andere pausen, onze voorganger roemrijker gedachtenis Benedictus XIV heeft in de encycliek van 19 Februari 1749 bij het naderen van het grote jubilé, die zo uitmunt door een rijkdom van eruditie en van bewijzen, de bisschoppen bijzonder aangespoord om alle verkeerde en overdreven vormen, die brutaal in de gewijde muziek waren binnengeslopen, met kracht te verbieden. En onze voorgangers Leo XII, Pius VIII, Gregorius XVI, Pius IX en Leo XIII volgden dezelfde weg. Maar met het grootste recht kan men zeggen, dat onze voorganger onsterfelijker gedachtenis de H. Pius X als het ware een volledige vernieuwing en totale hervorming van de gewijde muziek tot stand heeft gebracht door de beginselen en de normen van de voorvaderen opnieuw in te prenten en op de juiste manier, overeenkomstig de eisen van de nieuwe tijd, tot één doelmatig geheel samen te voegen. H. Paus Pius X, Motu Proprio, Instructie over de gewijde muziek, Tra le sollecitudini - Inter sollicitudines (20 nov 1903) Gelijk onze onmiddellijke voorganger Pius XI door de apostolische constitutie Paus Pius XI - Apostolische Constitutie
Divini Cultus Sanctitatem
Over het gestadig meer bevorderen van de liturgie, de gregoriaanse zang en de gewijde muziek
(20 december 1928)
van 20 December 1928, hebben ook wij ten slotte door de encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
van 20 November 1947 de voorschriften van de bovengenoemde pausen aangevuld en bevestigd.

Document

Naam: MUSICAE SACRAE DISCIPLINA
Over de gewijde muziek
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 25 december 1955
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0767
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R. en Dr. M. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 15 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam