• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om zijn profetische taak in de wereld te vervullen moet het Godsvolk het eigen geloofsleven zonder ophouden opwekken of 'nieuw beleven'. Vgl. 2 Tim. 1, 6 Dit gebeurt met name door onder leiding van de Heilige Geest steeds dieper door te dringen in de inhoud van het geloof zelf, en door het streven de redelijkheid ervan aan te tonen aan hen die er rekenschap van vragen. Vgl. 1 Pt. 3, 15 Voor het vervullen van deze opdracht schenkt de Geest van waarheid onder de gelovigen van alle rangen speciale genaden 'tot welzijn van allen' (1 Kor. 12, 7 -11).

Document

Naam: DONUM VERITATIS
Instructie over de Kerkelijke Roeping van de Theoloog
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 24 mei 1990
Copyrights: © 1990, Kerkelijke Documentatie (SRKK) jrg 18, nr. 10, p. 3-15
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam