• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Meer recent heeft het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw in het volle licht gesteld hoe belangrijk ’de overlevering is die komt van de apostelen’. ’Inderdaad is de Heilige Schrift het Woord van God in zoverre dit onder ingeving van de Heilige Geest op schrift is gesteld; wat de heilige Overlevering betreft, deze is draagster van Gods Woord dat door Christus onze Heer en Heilige Geest aan de apostelen is toevertrouwd, en zij geeft het ongerept door aan hun opvolgers’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 9 ’De van de apostelen ontvangen overlevering omvat alles wat ertoe bijdraagt om op heilige wijze leiding te geven aan het leven van het volk Gods en zijn geloof te vermeerderen’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8 Samen met de Heilige Schrift vormt ’de heilige Overlevering het enige, heilige, aan de Kerk toevertrouwde pand van het Woord Gods’. De gezaghebbende uitleg van ’het geschreven of overgeleverde Woord Gods is alleen toevertrouwd aan het levende leergezag van de Kerk, die haar gezag uitoefent in naam van Jezus Christus’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10 Omdat ze beide op gelijke wijze trouw zijn aan de gemeenschappelijke schat der overlevering die teruggaat op de apostelen, spannen de Kerken zich in onze dagen in, om dieper inzicht te verkrijgen in de redenen van hun onderlinge verschillen en de motieven om deze te overwinnen.

Document

Naam: DUODECIMUM SAECULUM
12e eeuwfeest van het 2e Concilie van Nicea
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1987
Copyrights: © 1987, Kerkelijk Archief
Bewerkt: 30 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam